STRONA GŁÓWNA

  Przedstawiam Państwu WebQuest na temat nowoczesnej dydaktyki...WebQuest przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby, aby uczniowie chętnie sami uczyli się podczas zajęć szkolnych, m. in. poprzez zabawę i wykorzystanie różnych zmysłów, a nauczyciel tylko kierował procesem uczenia się. 

WebQuest trwa 8 godzin dydaktycznych. 

Autor: konsultant LSCDN Teresa Kozioł