STRONA GŁÓWNA

  Przedstawiam Państwu WebQuest na temat nowoczesnej dydaktyki...WebQuest przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby, aby uczniowie chętnie sami uczyli się podczas zajęć szkolnych, m. in. poprzez zabawę i wykorzystanie różnych zmysłów, a nauczyciel tylko kierował procesem uczenia się. 

WebQuest trwa 8 godzin dydaktycznych. 

Autor: konsultant LSCDN Teresa Kozioł  

    

Nowość wydawnicza! Stanowi próbę usystematyzowania wiedzy, obejmującej implikacje wyników badań nad mózgiem w działalności nauczyciela.

Autor: dr Małgorzata Chojak,  neuropedagog, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, rok wydania 2019.